Lời giới thiệu

Lời giới thiệu về cấp cứu đỏ

Quy trình báo động đỏ được xây dụng dựa trên căn cứ về mô hình bệnh tật, năng lực chuyên môn kỹ thuật, phụ thuộc vào điều kiện thực tế của từng bệnh viện và được phân quyền cho bác sĩ trưởng kíp trực cấp cứu nơi tiếp nhận bệnh nhân ban đầu được quyền kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện.

Người được quyền “phát tín hiệu đỏ” là bác sĩ cấp cứu và bác sĩ trực ngoại khoa mà không cần phải chờ xin ý kiến trưởng khoa hay trực lãnh đạo bệnh viện, nếu đánh giá cần phải mổ khẩn cấp. Các bác sĩ trong ca trực sẽ nhận được thông báo cấp cứu đỏ qua màn hình tương tác đặt tại các khoa và chính điện thoại cá nhân. Khi nhận được tín hiệu báo động, không cần biết là thời gian nào, đang ở đâu, không cần hỏi han dài dòng về tình trạng nhập viện của bệnh nhân, phải ngay lập tức có mặt tại vị trí đang báo cuộc gọi cấp cứu

Lợi thế quy trình “báo động đỏ” là y vụ huy động nhiều khoa, tập trung phương tiện, kỹ thuật cứu bệnh nhân trong thời gian vô cùng ngắn. Thay vì nhanh nhất là khoảng 30 phút như quy trình bình thường, “báo động đỏ” chỉ cần 5 - 10 phút là có thể chuyện bệnh nhân từ phòng cấp cứu lên ngay phòng mổ.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Mọi chi tiết xin liên hệ: 0932.240.070